Globaliseringens fördelar och nackdelar

Idag lever vi i en sedan länge globaliserad värld där klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste är enorma. Det finns massor med fördelar och nackdelar, men som allt annat kan man se detta ur olika perspektiv.

Fördelar för världen är exempelvis kulturutbyte mellan länder, i Afrika ökar möjligheterna till ett ”bättre liv” när externa volontärer och organisationer öppnar skolor runtom i Afrika. Tekniken och demokratin sprids över hela världen på grund utav globaliseringen, vilket kan hjälpa länderna att utvecklas. Men en stor nackdel är också att länders ekonomier knyts samman vilket leder till att när länder genomgår en svår ekonomisk period, drabbas alla länder runtomkring också. Exempel på detta är USAs finanskris 2008 som drabbade hela världen, just nu och något år tillbaka så har flera europeiska länder såsom Grekland och Irland tufft ekonomiskt vilket påverkar resten utav Europa.

Samtidigt så får länder bättre välfärd, BNP höjs och nyheter mellan länder sprids snabbt över hela världen. Nackdelar som finns på landnivån är att det blir allt färre jobb inrikes, vilket leder till att de arbeten som är kvar i landet är mer avancerade och de flesta produktionerna flyttar till länder som Kina.

Som slutsats tycker jag att globaliseringen är bra och utan den skulle vi inte kommit så långt fram i utvecklingen som vi har kommit.

Jonas Ohlsson

Posted on March 7, 2013, in Ekonomi, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: